vemoweb

Blog

Omul de lângă tine 2

Posted by on Mar 25, 2013 in Emisiuni audio | 0 comments

Interviu la emisiunea Omul de lângă tine, Radio Moldova. Partea 2

read more

Omul de lângă tine 1

Posted by on Mar 25, 2013 in Emisiuni audio | 1 comment

Interviu la emisiunea Omul de lângă tine, Radio Moldova. Partea 1

read more

Refuzul tiraniei sau pigmentarea sapienţială a Frăţiei

Posted by on Mar 25, 2013 in Critica literară | 0 comments

Pentru condeierul Ion Chiriac (autorul plachetei de versuri “Curge frigul”) noul poem, întitulat “Eva”, este în fond în albia căutărilor sale lirice domniate de acea melismă de struc­tură, dar şi un prilej propice de a medita dinspre mit şi dinspre lume. Sobru şi meditativ, personajul său liric în ipostazele pe care le cristalizează sonic şi ludic pare-se încîntat doar de rostul “frăţiei” cereşti şi de cel al descinderii din arborele genealogic al continuităţii de neam şi umane. Primatul ideii de bine şi de...

read more

Caligrafia frigului

Posted by on Mar 25, 2013 in Critica literară | 4 comments

Notorie în parte ca orice încercare a unui poet realmente pornit “a se înfrupta din cuvfnt”, placheta “Curge frigul” (Chişinău, 1998) de Ion Chiriac este un semn de bun augur: poezia sfidează ”iarna”. De unde caligrafia “frigului” la el este o probă sigură a exprimării de sine din mai multe perspective ale inspiraţiei, cu tot didacticismul sau retorismul, cu evidenta imperfecţiune a limbajului etc., iminente pentru orice debutant şi nu numai la o adică. Dincolo de ipostazele căutărilor curajoase şi...

read more

Stele sfinte smulg din cer…

Posted by on Mar 25, 2013 in Publicistica | 0 comments

În rândurile ce urmează doresc sâ mă refer la idee ca lumină şi la lumină ca idee, la culorile şi nuanţele ce le poate avea, perindarea lor peste noi, şi descrierea acestui aspect în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan. În cap. 6 Apostolul Ioan descrie metaforic nişte cai de diferite culori. Pentru a înţelege semnificaţia acestor cai şi a culorii lor, mai întâi trebuie sâ ne întoarcem la Zaharia, cap 6, unde de asemenea se vorbeşte despre aceşti cai, şi unde însuşi proorocul Zaharia, în v, 4, se întreabă: “Ce...

read more

Ce simbolizează cuvântul Domnului?

Posted by on Mar 25, 2013 in Publicistica | 0 comments

În numărul precedent am stăruit să arăt că Ţara noastră – România, îşi are locul ei în Sfânta Scriptură. Şi, deoarece suntem încă în Marele Post, dacă nu v-am obosit, o să mai rămân în spaţiul Biblic, dorind să vă spun că şi Basarabia, şi procesele ce se petrec acum în Ea, pot fi de asemeni găsite în simbolica Cuvântului Domnului. înainte de aceasta, ca mai uşor să înţelegem unele lucruri, aş dori să mă refer la structura simbolică a părţilor constituante ale României, ca la părţile...

read more

SĂRMANĂ ȚARĂ BOGATĂ !

Posted by on Mar 25, 2013 in Publicistica | 1 comment

Cum se poate să fii bogată şi să mori de foame, frig şi bîntuită de boli? Cum?! Cum se poate, ca avînd cele mai roditoare pămînturi din lume, cei mai liniştiţi şi mai harnici oameni, să n-ai ce mînca, cu ce te încălzi la vreme de iarnă? Cum? Cum să mori secerată de boli avînd ridicată o reţea frumoasă de instituţii medicale, un număr bun de fii de- ai tăi, specialişti cu o înaltă calificare profesională,, cu titluri ştiinţifice, care ştiu bine a lupta cu aceste boli? Cum? Cum se poate să moară cetăţenii...

read more

Romania își are locul ei în Sfânta Scriptură…

Posted by on Mar 25, 2013 in Publicistica | 0 comments

Continuându-mi gândurile şi vor­bele din tabletele precedente, după ce‘ m-am referit la spaţii sim­bolice din Apocalipsâ, ca “marea” şi “pământul”, astăzi voi stărui asupra altui simbol – “Cerul”, pentru că doar văzând bine in spaţii ne putem deter­mina corect locul şi calea. A Acest spaţiu – Cerul- e descris în cap. 4, unde chiar în v. 1 scrie: “După aceste lucruri, m-am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer” şi “…în cer era...

read more

Prăbușirea balaurului roșu

Posted by on Mar 25, 2013 in Publicistica | 0 comments

             În Apocalipsă s-a prezis prăbușirea balaurului roșu. Ca sâ găsim calea ce ne e sortită nouă şi s-o urmăm, împlinindu- ne pe deplin destinul şi mântuindu- ne astfel, cred că extrem de impor­tant e sâ ne descurcăm şi sâ ne ori­entăm în tumultul evenimentelor ce ne frământă şi se desfăşoară împre­jurul nostru, şi care este semnificaţia lor. Pentru aceasta este necesar sâ pornim de la Adevăr şi apoi încet, încet să ne străduim sâ nu-i părăsim albia. Adevăr şi Lumină este...

read more

Novâcestii

Posted by on Mar 25, 2013 in Publicistica | 0 comments

Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! şi să dea Domnul să înviem şi noi! Am scris în tableta precedentă că şi noi, românii, am fost răstigniţi între şi împreună cu două “tâlhăriţe”: “nistreană” şi “găgăuză”. în acest număr o să mă refer la una din aces­te două “formaţiuni”, cea “găgăuză”, deoarece cea “transnistreanâ” este foarte “proaspătă” şi se ştie bine cine sunt, de unde vin şi încotro merg. Acum se...

read more